Skydd

Skydd ingår som ett specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren.

Spår

Spår ingår som specialmoment inom SBK:s bruksprov. I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Rapport

Rapport ingår som ett specialmoment inom SBK:s bruksprov. I rapport ska hunden springa mellan stationer så snabbt som möjligt.

Sök

Sök ingår som specialmoment inom SBK:s bruksprov. I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Patrull

Patrull ingår som ett specialmoment inom SBK:s bruksprov. Hunden ska spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat område.

Mondioring

Mondioring är en av SBK:s nyaste sporter och från 2017 kunde det börja tävlas i denna sport i Sverige.

Bruks - domare och figuranter

Överdomare - skydd, spår, sök, rapport

Alf Karlström

Överdomare - patrull

Marianne Dahlin

Domare Skydd

Alf Jespersen

Västmanland

Michael Hanson

Skåne

Figuranter Skydd

Andreas Kaspersson

Sörmland

Mattias Magnusson

Sörmland

Erik Olsson

Värmland-Dal

Domare Spår

Ola Hansson

Sörmland

Arne Jönsson

Skåne

Domare Rapport

Lars Johnsson

Skåne

Stefan Ollars

Dalarna

Domare Sök

Per Carlsson

Småland

Leif Jönsson

Gävleborg

Domare Patrull

Nils-Göran Larsson

Sörmland

Siw Strandberg

Gävleborg

Resursdomarlag

Birgitta Hagelin

Gävleborg

Gunnar Wandel

Småland

Christer Dahlberg

Gävleborg

Annika Svensson-Wilson

Halland

Mondioring domare och figuranter

Domare Mondioring

Jonas Wallén

Medlem inom Svenska Brukshundklubben sedan början av 90-talet. Tränat och tävlat de flesta bruksgrenarna och hjälpt kamrater med deras hundar, ffa i de olika skyddssporterna. Tävlat tre egna hundar i Mondioring. Lindjax Ajax, Frost van de Biezenhoeve och Bruksviljans B-Grip. 8:a, 3:a och 4:a i världen. Tackar för förtroendet att få döma SM i Lindesberg.

Emma Svensson

Jag har tränat och tävlat Mondioring sedan början av 2000-talet, har tävlat på 12 FCI VM/FMBB, med två olika hundar. Jag utbildade mig till Mondioringdomare i USA 2014 och har sedan dess dömt i flertalet länder såsom, USA, Israel, Filippinerna, Tjecken, Spanien. Ser fram emot att få döma SM ihop med Jonas Wallén!

Figuranter Mondioring

Thomas Cuypers

Christopher Lundell

Jag heter Christopher Lundell, tillhör Enköpings BK och har tävlingsfiggat sedan 2018

Jacob Fant

Jacob Fant heter jag. Har hållit på att figga nu i 6 år. Blev tävlingsfigurant i mondioring i början av förra året. Jag tillhör Tyresö BK. Önskar alla deltagare lycka till!