Senaste nytt

Utlottning av publikplatser till sök, avsök och patrullering

Vill du ha en biljett för att kunna följa en sökhund på sökstigen, en skyddshund på avsöksstigen, eller en patrullhund under momentet ”patrullering”?

Varje tävlande i sök-, skydds- och patrullhundsgrupperna kommer vid fredagens informations/lottningsmöte att få biljetter att dela ut till person(er) som får följa med som ”egna” åskådare på stigen.

Utöver det, får ytterligare åskådare chansen att gå med! Åskådare får inte välja vilket ekipage man vill följa, utan blir lottad till ”vem som helst”.

Ni anmäler er genom att fylla i formuläret, senast tisdagen den 22 augusti.

Lottning till åskådarplatserna kommer att ske, och listan på vilka som fått åskådarplatser kommer att anslås utanför informationstältet på IFK Lindesberg torsdagen den 24 augusti. Du som har haft tur i lottningen hämtar ut din biljett i informationstältet, senast fredagen den 25 augusti klockan 17.00.

Information från respektive gren:

 • Skyddshundsgruppens tävlande kommer att ha ca 7 mil till spåren och avsöket från Linde Arena. Spåren går i något kuperad skogsterräng blandat med blåbärsris, ormbunkar och en del ris efter gallring finns också. Avsöksrutan går i en blandad terräng med en tydlig mittstig. I närhet av avsöksrutan (vid samlingsplatsen) kommer det att finnas fika. Är det soligt och varmt finns det tyvärr inte så mycket skugga vid parkeringen (samlingsplatsen), så tag gärna med silverduk att täcka bilen med. Möjlighet att bada hundar finns ca. 1 km. från samlingsplatsen.
  Två biljetter/ekipage kommer att lottas ut bland personer som anmält på hemsidan att de vill följa ett skyddsekipage på avsöksstigen.
  Uppgifter om tid och plats för samling kommer att finnas anslaget vid informationstältet på fredagen.
 • Patrullhundsgruppens fältmoment genomförs på lördagen, cirka 7 mil från Linde Arena. Under förmiddagen genomförs momenten ”Patrullering med spårupptag”, ”Halten” och ”Spårning”. Vid dessa moment kommer ingen publik att kunna medfölja på stigen.
  Efter lunchuppehållet sker en kortare avfärd, för bedömning av ”Patrullering”, som innehåller bedömning av ”Vindmarkering”, ”Ljudmarkering” och ”Patrulleringens utförande (metodik)”.
  En biljett/ekipage kommer att lottas ut bland personer som anmält på hemsidan att de vill följa ett patrullekipage på eftermiddagens patrullstig.
  Publiken behöver vara beredd på att det kanske inte finns plats i bil efter patrulleringsmomentet, och att det i så fall blir en promenad på cirka en kilometer för att återkomma till samlingsplatsen.
  Uppgifter om tid och plats för samling kommer att finnas anslaget vid informationstältet på fredagen.
 • Sökhundsgruppen. ”Genomsökande av område och markering”, d.v.s. söket, genomförs på lördagen. De tävlande samlas i tre omgångar vid samlingsplatsen, som ligger cirka 7 mil från Linde Arena.
  Fika kommer att finnas till försäljning vid samlingsplatsen. Möjlighet att bada hundar finns i närheten.
  Tre biljetter/ekipage kommer att lottas ut bland personer som anmält på hemsidan att de vill följa ett sökekipage på sökstigen.
  Uppgifter om tid och plats för samling kommer att finnas anslaget vid informationstältet på fredagen.

Anmälan är stängd!